Trang chủ: http://mudaichien.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 35%

Alpha Test: 14/08/2022 (16:00) - Open Beta: 16/08/2022 (13:00)