Trang chủ: http://mucuuthien.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Cửu Thiên

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 35%

Alpha Test: 29/07/2022 (19:00) - Open Beta: 31/07/2022 (13:00)