Trang chủ: http://mu-hoiuc.co/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Cus tom 2024

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 12/01/2024 (13:00) - Open Beta: 13/01/2024 (19:00)