Trang chủ: http://mu-2024.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mienphi2024/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: MA THUẬT

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/06/2024 (13:00) - Open Beta: 07/06/2024 (13:00)