Trang chủ: http://mucuonglong.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUỒNG LONG

Loại Mu: Reset, Exp 350x, Drop 30%

Alpha Test: 25/05/2023 (13:00) - Open Beta: 15/06/2023 (13:00)