Trang chủ: https://mucuonglong.vn

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bạch Đế

Loại Mu: Reset, Exp 350x, Drop 35%

Alpha Test: 20/10/2023 (13:00) - Open Beta: 22/10/2023 (20:00)