Trang chủ: https://mucuonglong.vn

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Cuồng Long

Loại Mu: Reset, Exp 350x, Drop 35%

Alpha Test: 25/08/2023 (13:00) - Open Beta: 27/08/2023 (13:00)