Trang chủ: https://mu-chuate.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chúa Tể

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 02/08/2023 (22:00) - Open Beta: 04/08/2023 (13:00)