Trang chủ: https://mu-chutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chu Tước

Loại Mu: Reset, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 20/06/2023 (19:00) - Open Beta: 22/06/2023 (13:00)