Trang chủ: http://sv1.mu-chutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Ma

Loại Mu: Reset, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 31/07/2023 (13:00) - Open Beta: 01/08/2023 (13:00)