Trang chủ: https://www.muct.top

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bắc Âu

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 25/06/2023 (13:00) - Open Beta: 25/06/2023 (13:00)