Trang chủ: https://www.muct.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 25/05/2024 (13:00) - Open Beta: 26/05/2024 (13:00)