Trang chủ: https://www.muct.top

Kênh Hỗ trợ: https://zalo.me/g/jognbi817

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bắc Âu

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 06/04/2024 (13:00) - Open Beta: 07/04/2024 (13:00)