Trang chủ: https://muct.top

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bắc Âu

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 14/09/2023 (13:00) - Open Beta: 15/09/2023 (13:00)