Trang chủ: https://muct.top

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bắc Âu

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 13/07/2023 (13:00) - Open Beta: 16/07/2023 (13:00)