Trang chủ: https://muchienbinh.pro

Kênh Hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 08/04/2024 (18:00) - Open Beta: 10/04/2024 (13:00)