Trang chủ: http://muchienbinhss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 21/10/2022 (22:00) - Open Beta: 23/10/2022 (13:00)