MU Chiến Binh mới ra Tết 2023, MU moi ra hom nay

Trang chủ: https://muchienbinh.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 31%

Alpha Test: 17/01/2023 (20:00) - Open Beta: 19/01/2023 (13:00)