Trang chủ: https://muchienbinh.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 20/03/2023 (21:00) - Open Beta: 24/03/2023 (13:00)