Trang chủ: https://mu-chiton.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 21/08/2023 (00:00) - Open Beta: 22/08/2023 (13:00)