Trang chủ: http://mubachlong.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/04/2024 (13:00) - Open Beta: 26/04/2024 (13:00)