Trang chủ: https://mubongtoiss2.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 18/06/2023 (13:00) - Open Beta: 20/06/2023 (13:00)