Trang chủ: https://mubongtoiss2.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 22/10/2023 (13:00) - Open Beta: 24/10/2023 (13:00)