Trang chủ: https://blessmu.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: ANUBIS

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 19/04/2023 (13:00) - Open Beta: 22/04/2023 (19:00)