Trang chủ: https://blessmu.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ ATLANS

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 06/04/2023 (13:00) - Open Beta: 08/04/2023 (19:00)