Trang chủ: https://blessmu.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: ANUBIS

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 11/05/2023 (13:00) - Open Beta: 12/05/2023 (13:00)