Trang chủ: http://mu-battu.com/

Kênh Hỗ trợ: http://www.facebook.com/mumienphi2024

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/04/2024 (13:00) - Open Beta: 25/04/2024 (13:00)