Trang chủ: http://16mu.net/batdiet

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Bất Diệt

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/06/2023 (20:30) - Open Beta: 23/06/2023 (20:30)