Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: , Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 05/05/2023 (13:00) - Open Beta: 07/05/2023 (13:00)