Trang chủ: http://mubatdiet.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 05/03/2023 (00:00) - Open Beta: 07/03/2023 (00:00)