MU Bảo Long Ss6, Mu Online mới ra, Game Mu mới Open Alpha Test hôm nay

Trang chủ: http://mubaolongss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bảo Long

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 05/10/2022 (20:00) - Open Beta: 07/10/2022 (13:00)