Trang chủ: https://mu-baolong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bảo Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 26/07/2023 (22:00) - Open Beta: 28/07/2023 (13:00)