Trang chủ: https://mubanggia.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Băng Giá

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 40%

Alpha Test: 09/11/2023 (13:00) - Open Beta: 10/11/2023 (13:00)