Trang chủ: https://mubavuongss6.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 15/11/2022 (16:00) - Open Beta: 16/11/2022 (13:00)