Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Tước

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 04/09/2023 (13:00) - Open Beta: 05/09/2023 (13:00)