Trang chủ: http://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 13/02/2023 (00:00) - Open Beta: 16/02/2023 (13:00)