Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 55x, Drop 20%

Alpha Test: 27/02/2023 (00:00) - Open Beta: 01/03/2023 (00:00)