Trang chủ: https://muminhvuong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Minh Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 22/02/2023 (19:00) - Open Beta: 24/02/2023 (11:00)