Trang chủ: http://lucdiamu-ss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/11/2023 (19:00) - Open Beta: 03/11/2023 (19:00)