Trang chủ: https://kyucmu2003.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineSs2Free/

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Dungeon

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 21/05/2024 (19:00) - Open Beta: 22/05/2024 (19:00)