Trang chủ: https://MuRoyal.Com.Vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Royal

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 25/10/2023 (13:00) - Open Beta: 27/10/2023 (19:00)