Trang chủ: https://highmu.online/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ mới GETHIGH

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 28/10/2023 (13:00) - Open Beta: 29/10/2023 (13:00)