Trang chủ: https://hanoixua.co

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2002

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: DIVINE

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 15/05/2024 (14:00) - Open Beta: 18/05/2024 (14:00)