Trang chủ: http://mudautruong.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đấu Trường

Loại Mu: Reset, Exp 130x, Drop 35%

Alpha Test: 12/07/2022 (13:00) - Open Beta: 14/07/2022 (13:00)