Trang chủ: https://ss2-muhanoi.net/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550314747021

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Tân Thủ

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 07/05/2024 (14:00) - Open Beta: 09/05/2024 (14:00)