Trang chủ: https://www.mu-free.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu.free.8888/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: ĐỘC TÔN

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 12/04/2024 (12:00) - Open Beta: 14/04/2024 (19:00)