Trang chủ: http://blessmu.org/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Sever HYON - Cày là CÓ

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 27/08/2023 (13:00) - Open Beta: 28/08/2023 (20:00)