Trang chủ: http://id.blessmu.org/index.php

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: HYON

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 15/06/2023 (13:00) - Open Beta: 17/06/2023 (13:00)