Trang chủ: https://blademu.info/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: nonReset, Exp 3x, Drop 20%

Alpha Test: 28/07/2023 (13:00) - Open Beta: 29/07/2023 (19:00)