Trang chủ: http://id.mu-phucsinh.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ PHỤC SINH

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 30/06/2023 (13:00) - Open Beta: 02/07/2023 (00:00)